Premijeru najnovijeg filma Jakova Sedlara

Hrvatski Športski i Društveni Centar Hamilton poziva Vas na svečanu premijeru najnovijeg filma Jakova Sedlara: