Sretan Božić 2017

Merry Christmas Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas.